Gabelbrücke HD ø 41,2 Terrassenform

• Gabelbrücke HD ø 41,2 Terrassenform
• Für Harley Davidson FXST
• 250mm breit
• 0° / 5° / 7° Rake

• Triple trees HD ø 41,2 Terraced Design
• For Harley Davidson FXST
• 250mm wide
• 0° / 5° / 7° rake

Auf die Wunschliste
Auf die Wunschliste